2024

Mise à jour – demandez à l’IACA – 2018 avant le 6ème Procureur Général des Affaires

De notre envoyée speciale, sous menaces de mort  au nom d’Albert de Monaco

From our special correspondent, under death threaths in the name of Albert of Monaco

Damerna i Club 137: Modus Operandi

 

Monaco har endast två kronofogdar: Marie-Thérèse Escaut-Marquet och Claire Notari.

Dessa damer handhar även Monacos auktionsfirma  La salle de vente Victoria.

http://www.monaco-victoria.com/1223-contacts

Såsom kronofogdar kan de gå in i alla hem i Monaco om de har laglig rätt . Som framgår av denna site kan de även ta sig in utan laglig rätt!

Såsom kronofogdar är damerna kollegor, men det framgår inte av deras web-site att Claire Notari dessutom är Norges konsul i Monaco. Hennes stämpel finns på flera av handlingarna i de ärenden (myndighetsmissbruk) som BIMCAM intresserar sig för och som är minst lika aktuella år 2017 som år 2004.  http://www.bimcam.com/theft-in-monaco-monte-carlo/c15/

Claire Notari är samtidigt kollega till  Mme Patricia Husson  som i sin tur  har dubbla roller, nämligen som  Sveriges konsul i Monaco samt som Prins  Albert’s rådgiverska, Conseiller à la Couronne.

De tre damerna, har alltså en hel del gemensamt och det har visat sig hur välsmort samarbetet fungerar dem emellan.  Det är i själva verket ett sinnrikt för att inte säga genialt upplägg att låta dessa damer handha dessa skilda uppdrag. Om deras uppdragsgivare har ”behov” av att kringgå lagen, kommer damernas respektive roller till pass på flera sätt och man kan lätt inse hur de perfekta brotten kan uppstå utan att någon polis, åklagare eller advokat får göra något åt det. Däremot har dåvarande vice president du TPI, nuvarande chef för ”hovrätten”, dvs. president de la cour d’appell, Madame BRIGITTE GAMBARINI ställt upp då man velat kringgå lagen som år 2004. Brigitte Gambarini var och är väl placerad för att ge damerna  en hjälpande hand. när de till exempel  fått i uppdrag att ta över ett hem för någons räkning.

Bimcam innehar dokument som visar exakt hur det kan gå till i verkligheten då till ex. inbrott begås i ”lagens namn.”

Såsom kronofogdar har damerna tillgång till alla våningar i Monaco om så erfordras.

  1. De kan ta sig in i vilket hem de önskar. I förevarande fall var det domare Brigitte Gambarini som gav dem rätt att för en bedragares räkning, bryta och byta lås på en våning och plocka ut smycken och annat värdefullt och ta foton på dyrbara konstverk. I detta fall fick bedragerskan till och med signera på sin advokat DIDIER ESCAUTs brevpapper där hon falskeligen påstod sig ha besittningssrätt till lägenheten ifråga.

Våningens rättmätige innehavare skulle absolut inget få veta i förväg. Under tre månader kunde bedragerskan och hennes stora släkt plocka på sig de ägodelar de ville ha. Läs: http://www.bimcam.com/theft-in-monaco-monte-carlo/warrant/

 Såsom kronofogdar har de dessutom  möjlighet att göra inventering av ett hem och värdering av ägodelarna utan att tillfråga ägaren.

Det räcker med Mme Gambarinis underskrift på vilket papper som helst så tror i alla fall polisen att allt är i sin ordning trots att våningsinnehavarens namn inte står nämnt någonstans.

Ingen polis vågar ifrågasätta kronofogdens arbete. Perfekta brottet kan alltså utföras med polisen som står bredvid och låter det ske.

Det är därför som man talar om en LEX GAMBARINI:

”I Monaco tar Statens tjänare sig rätten att med list begå inbrott och plundra folks hem.”

Otvetydigt bevis är Gambarinis ”beslut” från den 21 juli 2004 ännu inte ogiltigförklarats. De inblandade vet ju att det är artikel 137 i Monacos brottsbalk  som de kommer att dömas för om man läser lagen.

På franska : On parle désormais d’une LEX GAMBARINI :«  à  Monaco, l’État s’arroge le droit de dévaliser ses résidents, et le cambriolage par ruse et effraction se fait en son nom. » La preuve consiste en ce que l’ordonnace du 21juillet 2004 n’ait toujours pas été annulée.

2.Såsom konsul för respektive land, Sverige och Norge, har kronofogdarna Escaut-Marquet och Notari tillgång till viktig information.

e.) Eftersom det är de  två kronofogdarna  som värderar hemmen åt försäkringsbolagen har de såsom konsuler har de en unik  kontroll över vilka förmögenheter som finns i Monacos våningar.

Är konsuln dessutom som Patricia Husson, chef för ett av Monacos största försäkringsbolag har hon  en perfekt placering då det gäller information om  värdet på personers ägodelar i Monaco.

Egentligen spelar det ingen roll vilket försäkringsbolag man anlitar i Monaco eftersom kronofogdarna alltid är desamma och samarbetar. Dagen efter att man har meddelat sitt försäkringsbolag vad man har i sitt hem, så vet kronofogden det direkt.(BIMCAM har bevisen.)

Ädelstenar  och guld är det säkraste och det absolut enklaste att  sälja. Det vet varenda brottsling. Modern konst kan vara svårare att plocka på sig, åtminstone för den här klassens bedragare. Läser man hur en inventarieförteckning och/eller en värdering är gjord av respektive kronofogde eller av försäkringsbolagens egna värderingsmän, finns det all anledning att bli förskräckt över deras bristande kunskap om just Contemporary Art, vilket i det aktuella fallet kan ha varit räddningen!

Vad alla bör komma ihåg:

Den som ger sin bostadsnyckel till en person som sedan visar sig vara tjuv får stå sitt kast. Ingen försäkring gäller. I detta fall var det statens tjänare (läs domare Brigitte Gambarini) som gav ”nyckeln” till kronofogden och tjuven!

Därför är det Staten som bär ansvaret för inbrottet och stölden och de utpressningar / skador som följde därav.

 De aktuella ärendena kan definitivt inte avslutas förrän ”Brigitte Gambarinis ordonnans” från den 21 juli 2004 förklaras ogiltig och skadeståndet reglerats

 Det innebär följaktligen att så länge ordonnansen finns kvar, finns BIMCAM kvar.

Patricia Husson  innehar ju titeln Conseiller à la Couronne och har tydligt visat att hon lider av akut hybris precis som advokaten  Escaut som alltid används då det skall fabriceras falska dokument.

Det märktes övertydligt hur viktig deras sammanhållning är då deras samarbete utmynnade i deras falska egen- fabricerade dom från år 2011 där alla namn står med: Husson Escaut , Escaut-Marquet och Notari. Denna gång kan de knappast komma undan straffansvar. Monacos nye statsminsiter TELLE  har fått domen på sitt bord och kommer att förstå hur illa det är när han ser att de satt Prins Alberts namn på sitt falsarium. Såvida han inte redan fått en vink från prisens rådgivare , tillika Sveriges konsul Patricia Husson! Självklart är Philip Narmino, såsom dåvarande chef   (2006- 2017) för rättsväsendet i Monaco, huvudansavarig och advokat Didier  Escaut den alltid återkommande lakejen då förfalskningar är på gång.

Philippe Narmino får ofta  böja sig för Patricia Hussons nycker. Hon kan ge honom order. Inte tvärtom.Han är beroende av andras pengar. Konsul Husson har  däremot en egen förmögenhet.

Ofta har dock  dessa två ,”Il Consiglieri & La Conseillère”,  samma mål. Som praktexempel kan nämnas Narminos patetiska klagomål 2014 till Sveriges regering över den svenska yttrandefriheten och hans bön om att Sverige skulle stänga ner en website som en monegask vid namn Eric Chauvet hade i Monaco. Förutom att också förbjuda den website ni just nu läser.

Husson hade lurat sin enfaldige vän  att tro att hon kunde fixa allt med sitt inflytande i Sverige som hon  utnyttjade till fullo för egen del. Så  till exempel den 6 juni 2015, var Narmino  inbjuden att fira den svenska nationaldagen och  skåla med Ambassadör WAND-DANIELSSON hemma hos Husson.

Även Riksåklagare Dreno syns på bild  trots att hans namn  inte finns med på ACHM:s hemsida. Han är ju ett av  huvudvittnena till att domen ovan är ett falsarium, så det gällde väl att ha honom med på sin sida. http://www.achm.mc/6-juin-2015-le-consul-general-honoraire-de-suede-celebre-la-fete-nationale-suedoise/

Sedan dess har både Narmino och Dreno fått avsked. Husson fick nyligen återigen  nytt förordnade i ytterliggare 4 år som Sveriges konsul i Monaco. Trots att  hon är anmäld både i Monaco och i Sverige för allvarliga brott och medhjälp till brott. Den senaste utnämningen säger mer än ord om hur insyltat  och beroende Sverige är av Monacos kallhamrade affärskvinna  runt vilken korruptionen blomstrar precis som i Azerbajdzjan.